Home » Żywy różaniec

Żywy różaniec

W Parafii p.w. bł. Jerzego Popiełuszki w Plewiskach Wspólnota Żywego Różańca powstała w dniu 7 października 2015 r. Obecnie należy do niej 27 osób. Jesteśmy podzieleni na 1 Róże której patronem jest Marianna Biernacka a 2 róża jest w trakcie tworzenia. W niektórych parafiach utworzone są odrębne Róże pań, panów, młodzieży i dzieci. W naszej Parafii takiego podziału nie ma, gdyż jest nas zbyt mało. Ciągle czekamy na chętnych, kórzy chcieliby włączć się w to dzieło. Na razie mało jest mężczyzn, mało też dzieci i młodzieży. Zapewne jest jednak wielu „niezrzeszonych”, którzy Różaniec (przynajmniej jedną „dziesiątkę”) rozważają codziennie. Dzięki stałej i „skomasowanej” modlitwie Żywy Różaniec jest niezwykle silnym orężem na drodze naszego wewnętrznego doskonalenia, jest głośnym i skutecznym wołaniem w różnych potrzebach, które za pośrednictwem Matki Bożej zanosimy do Jej Syna.

Co miesiąc, w I sobotę przy zmianie tajemnic) podejmujemy podane przez Księdza Proboszcza intencje, w których codziennie, jak wieniec róż, składamy Matce Różańcowej nasze modlitwy.

Wszyscy modlą się w co miesiąc zmieniającej się intencji oraz w intencjach stałych: w intencjach Apostolstwa Modlitwy (podawanych przez Ojca św.) oraz o dzieło budowy kościoła i za jego darczyńców. Pani Zelatorka dba o comiesięczną wymianę tajemnic różańcowych dla wszystkich członków, zbiera od nich dobrowolne ofiary, zamawia Msze św. Członkowie Żywego Różańca dbają też o swój rozwój wewnętrzny; starają się uczestniczyć w codziennej Mszy św., uczestniczyć w corocznych spotkaniach modlitewno – formacyjnych oraz rekolekcjach Żywego Różańca, próbują spełniać różne dobre uczynki. Członkowie naszej parafialnej rodziny Żywego Różańca są także członkam Parafialnej Caritas albo Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz innych ruchów i grup duszpasterskich. Co miesiąc, w I sobotę miesiąca w intencji członków Żywego Różańca odprawiana jest Msza św., a za chorych członków 2 razy w roku. Także w przypadku śmierci któregoś z nich zamawiane są 2 Msze św. Nasza wspólnota wspiera też kapłanów sprawujących posługę w naszej Parafii zamawiając w ich intencji Msze św. z okazji Świąt, w dniu ich imienin i rocznic święceń oraz w każdy pierwszy czwartek miesiąca w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Ze swoich dobrowolnych składek wspieramy także budowę naszej świątyni oraz misje. W poniedziałki , czwartki i piątki , członkowie prowadzą różniec przed Mszą św. Rozważając tajemnice różańcowe przybliżamy sobie treści ewangeliczne. Odmawianie Różańca nie polega bowiem tylko na bezmyślnym „odklepywaniu” powtarzających się modlitw. Powtarzanie Modlitwy Pańskiej i Pozdrowienia Anielskiego ma nam pomóc we wnikaniu w poszczególne tajemnice naszego zbawienia. Warto przy tym sięgnąć do Ewangelii lub różnych opracowań pomagających w rozważaniu i w głębszym przeżywaniu tajemnic różańcowych. Minimum jest krótkie rozważanie zamieszczone na odwrocie obrazka, który otrzymujemy przy zmianie tajemnic. Żywy Różaniec jest dla każdego, także dla Ciebie! Zapraszamy!

W 1826 r. Paulina Jaricot (1799-1862) w Lyonie założyła Stowarzyszenie Żywego Różańca. Uważała, że każdy w ciągu dnia może znaleźć kilka minut, aby odmówić dziesiątkę różańca. Zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących „różę” zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy. Wszyscy łącznie odmawiają więc codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy też taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec szybko rozprzestrzenił się po całym świecie. Rozpoczynając XXV rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae (Różaniec Dziewicy Maryi) m. in. wprowadził nową część różańca, tajemnice światła uwzględniające okres publicznej działalności Pana Jezusa. Odtąd cały różaniec liczy więc 20 tajemnic, stąd żywe róże składają się obecnie z 20 osób.

Ceremoniał Żywego Różańca

Żywy Różaniec istnieje prawie w każdej parafii. Parafialna wspólnota Żywego Różańca jest jednostką autonomiczną, tzn. wspólnoty parafialne nie łączą się w struktury diecezjalne, ogólnokrajowe czy światowe, choć w naszej Poznańskiej Archidiecezji parafialne wspólnoty otoczone są diecezjalną opieką (wspólne rekolekcje, dni skupienia, materiały formacyjne), którą kieruje ks. Kanonik dr Jan Glapiak. W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Ceremoniał został zatwierdzony przez ówczesnego Prymasa Polski, Stefana kardynała Wyszyńskiego.

Członkowie Żywego Różańca pod zwykłymi warunkami (stan łaski, spowiedź i komunia św., modlitwy w intencji wyznaczonej na dany dzień przez Ojca św., brak przywiązania do żadnego, nawet powszedniego grzechu) mogą dostąpić odpustu zupełnego, osiem razy w roku, mianowicie:


w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,


w uroczystość Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),


w święto Ofiarowania Pańskiego (2 II),


w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),


w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (święto ruchome),


w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),


w święto Królowej Różańca świętego (7 X albo w I niedzielę października),


w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).

Zgodnie z Ceremoniałem, Żywym Różańcem w parafii powinna kierować Rada, którą tworzą zelatorzy, czyli kierownicy poszczególnych róż. Raz w miesiącu Żywy Różaniec dokonuje zmiany tajemnic różańcowych. Imiona nowo przyjętych członków wpisuje się do parafialnej Księgi Żywego Różańca. Wspólnota Żywego Różańca powinna uczestniczyć każdorazowo w pogrzebie zmarłego członka oraz w specjalnie zamawianej Mszy św. za spokój jego duszy. Oprócz codziennej modlitwy różańcowej członkowie Żywego Różańca m. in. powinni często przystępować do Sakramentów Świętych, brać udział w wymianie tajemnic i w procesjach różańcowych, stawać w obronie wiary i Kościoła, rozszerzać cześć Maryi

Opracowano m. in. na podstawie strony internetowej WWW.sluzew.dominikanie.plKlasztoriu oo Dominikanów w Warszawie na Służewie.

 

Zachęcamy wszystkich, którzy pragną dołączyć do wspólnoty do zgłoszenia swojego udziału:
tel. 512-006-770 lub

skorzystaj z formularza do kontaktu w sprawie dołączenia do modlitwy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress