Home » Małżeństwo

Małżeństwo

Narzeczeni, którzy zamierzają zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w kancelarii parafialnej (zwykle w parafii narzeczonej lub ewentualnie narzeczonego) co najmniej sześć miesięcy przed ślubem, by ustalić datę ślubu.

Na trzy miesiące przed ślubem sporządza się protokół kanoniczny oraz dokument dotyczący zapowiedzi przedślubnych. Narzeczeni dostarczają wówczas następujące dokumenty:

  1. metrykę chrztu z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania
  2. zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli bierzmowanie nie jest odnotowane w metryce chrztu)
  3. ostatnie świadectwo z religii
  4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński) oraz zaświadczenie o wizycie w poradni dla narzeczonych
  5. dowód osobisty.
  6. zaświadczenie (w trzech egzemplarzach) z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego (uwaga: zaświadczenie to traci ważność po upływie trzech miesięcy od dnia wydania, więc trzeba je wyciągnąć nie wcześniej niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu). Aby uzyskać takie zaświadczenie, trzeba w USC (narzeczonego lub narzeczonej) przedstawić następujące dokumenty:
  7. a) dowód osobisty jako dokument stwierdzający tożsamość
    b) skrócony odpis aktu urodzenia

 

Kursy przedmałżeńskie w Poznaniu i okolicach

Katechezy przedmałżeńskie

Poradnia w Dąbrówce
www.poradniazyciarodzinnego.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress